Cena vody na rok 2017

  bez DPH včetně DPH
vodné 29,60 34,04
stočné 26,40 30,36
celkem 56,00 64,40

částky jsou uvedeny v Kč

Předaná voda 15,30 Kč bez DPH.

Pracovní doba

Pondělí
6:30 - 16:00

Úterý - Pátek
6:30 - 14:30

 

Pohotovost

736 518 039

pohotovost mimo pracovní dobu