Cena vody na rok 2016

  bez DPH včetně DPH
vodné 29,00 33,35
stočné 25,90 29,79
celkem 54,90 63,14

částky jsou uvedeny v Kč

Předaná voda 15,00 Kč bez DPH.

Pohotovost

736 518 039

pohotovost mimo pracovní dobu